Hypotheekonderhoud

Net als uw huis is ook uw hypotheek gebaat bij periodiek onderhoud. Veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden, in wet- en regelgeving, economische veranderingen – het zijn allemaal zaken waar u niet direct invloed op hebt, maar die wel van invloed kunnen zijn op uw hypotheek. Bij hypotheekonderhoud komen vaak de volgende onderwerpen aan de orde:

Boeterente

U bent vaak een boete verschuldigd wanneer u uw bestaande hypotheekcontract openbreekt. 

Wie nadenkt over het oversluiten van een hypotheek – of het openbreken van een rentevaste periode – kan te maken krijgen met een oversluitboete. Deze oversluitboete wordt ook wel boeterente genoemd.  Op het moment dat u een hypotheek afsluit of een nieuwe rente afspreekt gaat u in feite een rentecontract met de bank aan. U belooft voor een bepaalde periode (de rentevaste periode) het afgesproken rentepercentage over uw hypotheek te betalen. Als u deze afspraak niet nakomt en de bank heeft er nadeel van, dan moet u een vergoeding betalen voor dat nadeel. Die vergoeding noemen we de boeterente.

De bank kan alleen een boete in rekening brengen als zij werkelijk nadeel heeft. Dat nadeel is er als de rente op dat moment lager is dan de rente die u had moeten betalen. U lost uw hypotheek immers af – dat afgeloste geld kan de bank opnieuw uitlenen, maar tegen een lagere rente. Nadeel voor de bank dus.

Rentemiddeling

Met rentemiddeling kunt u mogelijk uw hypotheekrente en maandlasten verlagen. 

Dit is vooral interessant als uw rentevaste periode nog enkele jaren duurt, terwijl de huidige rente fors lager is. Na rentemiddeling krijgt u een nieuwe rentevaste periode. Uw oude rente is dan gemiddeld met de actuele marktrente. Die is in 2017 enkele procenten lager dan bijvoorbeeld in 2010. U betaalt wel een boeterente als u uw lopende, rentevaste periode aanpast. Die boeterente hoeft u niet in één keer te betalen, maar wordt opgenomen in het nieuwe rentepercentage. Zo wordt de boete uitgesmeerd over een langere periode. Rentemiddeling kan alleen bij uw eigen geldverstrekker. In de praktijk is rentemiddeling vaak een sigaar uit eigen doos.

Einde rentevaste periode

Het verstrijken van de rentevaste periode is vaak de ideale gelegenheid om uw hypotheek kritisch tegen het licht te houden. 

De rentevaste periode is de periode waarvoor het door u te betalen rentetarief vaststaat. Een rentevaste periode van 5 jaar betekent dus dat u en uw hypotheekinstelling overeenkomen welk rentetarief u over een periode van 5 jaar zult gaan betalen. Over het algemeen geldt dat het rentetarief hoger wordt naarmate de rentevaste periode langer is.

Het aflopen van de rentevaste periode is een mooie gelegenheid om uw hypotheek kritisch tegen het licht te houden. Voor eventuele aanpassingen hoeft u op dat moment geen boeterente te betalen aan de hypotheekverstrekker.

Rente-opslag hypotheek

Is de hypotheek groter dan 60% van de waarde van de woning (dit verschilt per bank) dan betaalt u een hogere rente, de zgn. rente-opslag. 

Deze opslag hangt af van de hoogte van de hypotheek in procenten van de waarde van de woning, de zgn. schuld-marktwaarde verhouding. U betaalt deze opslag omdat het risico voor de hypotheekverstrekker hoger is. U kunt besparen op je hypotheeklasten door te checken of u recht heeft op een lagere risicoklasse en dus een lagere hypotheekrente (= aanpassing schuld-marktwaarde verhouding).

Omzetten hypotheek

Het wijzigen van je hypotheekvorm kan soms verstandig zijn. 

Zo’n 15 jaar geleden was de spaarhypotheek erg populair. Met deze hypotheekvorm profiteerde men optimaal van de fiscale mogelijkheden. De spaarhypotheek was gebaat bij een hoge rente. Heeft u een spaarhypotheek en loopt de rentevaste periode bijna ten einde dan kan het zinvol zijn om deze hypotheekvorm te wijzigen. Omzetten van deze hypotheek gebeurt vaak bij dezelfde hypotheekverstrekker.

Oversluiten hypotheek

De hypotheekmarkt kent vele aanbieders en partijen komen en gaan. Soms kan het lonen om over te stappen naar een andere aanbieder. 

Bij het oversluiten van uw hypotheek beëindigd u het bestaande hypotheekcontract en gaat u een nieuw contract aan bij een andere hypotheekverstrekker. Dit betekent dat u altijd een bezoek aan de notaris moet brengen en in sommige situaties zal er ook een nieuwe taxatie nodig zijn. Allemaal extra kosten die uiteraard op korte termijn met het oversluiten moeten worden terugverdiend.

Echtscheiding / einde relatie – Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Gaat u uit elkaar en neemt één van u het huis over dan moet er het een en ander geregeld worden inzake de hypotheek. 

In deze vervelende situatie moeten er vaak er twee belangrijke stappen genomen worden. Ten eerste moet de partner die het huis overneemt het woningdeel van de vertrekkende partner overnemen. En ten tweede moet de vertrekkende partner ontslagen worden uit zijn of haar hoofdelijke aansprakelijkheid.